Långtidsresultaten måste följas kontinuerligt. Aortaklaffbevarande kirurgi är komplicerad


Sjukdom i aortaklaffen och aorta ascendens. Klaffbevarande kirurgi bör övervägas i första hand