Sammanslagning fel väg att gå Annika Eklund-Grönberg, Anne Ekdahl

Generalism är mer än bredd Carl Edvard Rudebeck

Generalistläkarna finns redan Ingemar Engstrand