»Ge papperslösa och asylsökande tillgång till vård på väsentligen lika villkor som övriga invånare«, uppmanar företrädare för organisationer, kyrkor och fackförbund regeringen. Bakgrunden är det lagförslag om vård för asylsökande med flera grupper som regeringen vill ska ersätta den nuvarande överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (se LT 8/2008). Aktörerna bakom uppropet befarar att lagförslaget än mer än tidigare utestänger papperslösa från rättmätig hälso- och sjukvård.

Läs vidare

www.slf.se

Vård för gömda. Hårt tryck på regeringen ge gömda rätt till vård Läkartidningen 8/2008 sid 508

Nytt lagförslag hot mot patienterna, vården och samhället. Diskriminering av papperslösa i vården leder till lidande och död Läkartidningen 8/2008 sid 538