Doktorn avvaktade – upptäckte inte flickans leukemi

3-årig pojke förgiftades svårt vid införsel av kateter

12-årig flicka fick köldskada vid vårtborttagning