Läs artiklarna:

Aktörer i klimatfrågan
Aktuellt
Robin Stott: Läkare måste agera Aktuellt
Läs tidigare artiklar om miljöhotet som publicerats i Läkartidningen
Läkaren som blev pionjär på hälsa och klimat Aktuellt
Ändrat klimat kan ge Sverige nya sjukdomar Aktuellt
Klimatförändringarna: Ett moraliskt problem – inte ekonomiskt eller tekniskt! Aktuellt
Dödsfallen i Stockholm ökar med värmen Klinik och vetenskap
Vem kan man lita på i klimatfrågan? m fl Debatt och brev
Världen går en varmare och rikare framtid till mötes! Debatt och brev
”Bra om läkare engagerar sig i klimatfrågan” Aktuellt
Var finns läkarkårens moral i klimatfrågan? LT Debatt
Möjliga hälsoeffekter av klimatförändring i Europa, enligt WHO Medicinska artiklar
Sjukvården skulle kunna bromsa växthuseffekten Korrespondens