Långtidsprognos vid hjärtinfarkt sämre än väntat. Studie av en population sjukhusvårdade infarktpatienter ger nya perspektiv Klinik och vetenskap
Hög dödlighet bland hjärtinfarktpatienter som inte vårdats på HIA. Fördjupad analys nödvändig Medicinsk kommentar