Läs artiklarna om folkhälsa i detta nummer

Danskarna får hälsan undersökt på bussar

Patienter kan boka livsstilssamtal med danska läkare

Tre frågor till läkaren Leif Skive

Fysisk aktivitet på recept utvärderas i Sverige