Högskoleverket avslår på nytt Örebro universitets ansökan om att få examinera läkare. Brister i planerna för hur utbildningen ska genomföras och en ofullständig medicinsk fakultet är några av skälen. Det meddelade Högskoleverket den 15 april.

Högskoleverket, HSV, konstaterar att antalet nybörjarplatser på läkarutbildningen i Sverige är lågt i förhållande till det beräknade behovet de kommande åren. Men bedömningen av Örebro universitets förnyade ansökan tar inte hänsyn till detta.
– Oavsett hur behovet av läkare ser ut de kommande åren, måste kvaliteten i utbildningen kunna säkras. Kvaliteten i medicinsk utbildning och forskning sätter standarden för svensk hälso- och sjukvård, säger Brita Bergseth, utredare på Högskoleverket, i ett pressmeddelande.
En svaghet som Högskoleverkets bedömargrupp framhäver är att den pedagogiska kompetensen är otillräcklig. Det saknas en genomtänkt struktur för hur studenterna ska nå de akademiska och professionella målen. Ett tredje problem, enligt HSV, är att universitetet inte avser att bygga upp en fullständig medicinsk fakultet, som kan erbjuda de blivande läkarna en forskande miljö i basvetenskapliga och kliniska vetenskaper.
Däremot anser HSV att det vid Universitetssjukhuset Örebro och inom landstinget i övrigt finns en ”bred och allsidig medicinsk verksamhet och läkarkompetens”. Detta anses kunna användas för att förbättra tillgången på kliniska praktikplaceringar nationellt.
Örebro universitet fick senast 2006 nej till att examinera läkare. Högskoleverket invände då bl a mot den ekonomiska kalkylen för utbildningen.