2012
30 november: För få vill skydda sig mot klimateffekter

2011
11 april: Klimatkänsliga sjukdomar utmanar fem myndigheter
2010

9 december: Läkarförbundets fullmäktigemöte 2010: Klimatförändringarna kanske viktigaste frågan
26 oktober: Tony McMichael, epidemiolog och pionjärforskare: »Klimatförändringarna kommer att mångfaldiga dagens hälsoproblem«

12 mars: Europa ska minska hälsorisker till 2020
2009
29 december: WHOs Margaret Chan uttalar besvikelse över klimatmötet i Köpenhamn. WHO Warns Climate Change Bad For Health
21 december: WHO bulletin om klimatförändringar och hälsa i Afrika Slums, climate change and human health in sub-Saharan Africa
19 december: Resultatet av klimatkonferensen i Köpenhamn COP 15. Målet är att göra överenskommelsen legalt bindande vid nästa konferens i Mexiko om ett år. United Nations Framework Convention on Climate Change
18 december:WHO podcast om klimatförändringar och hälsa Climate change and the implications on human health
15 december: »Inte ens nollutsläpp av koldioxid 2050 räcker.« Den brittiska offentliga sektorns informationsportal citerar Johan Rockström, professor vid Stockholm Environment Institute, i sitt nyhetsbrev den 15 december. Endast en dramatisk förändring i Köpenhamn kan förhindra katastrofala konsekvenser för mänskligheten, varnar Rockström.
Ett globalt klimatavtal om utsläppsminskningar är nödvändigt, men inte tillräckligt för att undvika katastrofala och irreversibla tröskeleffekter i det globala ekosystemet. För att minska risken för gå över tröskeln in i det okända behövs en ny global grön uppgörelse för hållbar utveckling, enligt Rockström. Läs mer: Not even zero carbon by 2050 will be enough
Artikel i Nature: Rockström J et al. A safe operating space for humanity. Nature. 2009;461:472-5.
14–17 december: En internationell hälsodelegation anordnar en rad aktiviteter vid klimatmötet i Köpenhamn för att driva fram ett »rättvist, ambitiöst och bindande« avtal: The Prescription for a Healthy Planet
7–18 december: FN:s klimatkonferens i Köpenhamn COP 15: COP15 Copenhagen
25 november: The Lancet publicerar en omfångsrik serie av artiklar och kommentarer om kopplingen mellan hälsa och klimat: Health and Climate Change, Launched in London, Nov 25, 2009
10 november: Ledare i nr 46: Klimatförändring påverkar hälsan
27 oktober: LT Debatt nr 44: Det behövs läkarengagemang mot den ökande växthuseffekten
26 oktober: Räcker 2-gradersmålet? Senaste Vetenskapsmagasinet, kan ses i SVT Play: De okända klimathoten
17 oktober:World Medical Association antar Delhi-deklarationen om klimat och hälsa: WMA antog klimatdeklaration i New Delhi
16 oktober: World Medical Association kritiserar regeringar för att inte uppmärksamma hälsan i klimatdebatten: Doctors' Leader Criticises Governments for Paying Poor Attention to Heath in Climate Change Debate
22 september: Fyra artiklar i Läkartidningen nr 39:
Klimathotet: Världens läkare samlas i klimatfrågan
»Viktigast få ner utsläppen« – längre version endast här på webben
Hur föregår du med gott exempel?
Engagemanget skiftar i förbundsledningen
19 september: Fyra artiklar om klimat och hälsa i The Lancet, varav en ledare, se Sexual and reproductive health and climate change. En annan är det upprop som sampubliceras i BMJ. En tredje ifrågasätter om klimatförändringen är seklets största globala hälsohot: Climate change is not the biggest global health threat
16 september: FN:s klimatkonferens webbplats uppmärksammar läkares upprop i BMJ och The Lancet, se Doctors urge politicians to fight climate change.
15 september: Tre artiklar i BMJ, varav en ledare, enligt vilken ett lyckat Köpenhamns-avtal är avgörande för människans framtid som art och för vår civilisation, Health and climate change och ett upprop inför FN:s klimatkonferens, undertecknat av 18 företrädare för medicinska universitet, Climate change: Politicians must heed health effects of climate change, samtidigt publicerat i The Lancet.
Länkar till webbplatser och tips på vad läkare kan göra, se längre ner på sidan!

Artiklar i Läkartidningen:


2011
Har du gjort något i klimatfrågan?
Aktuellt
Klimatkänsliga sjukdomar utmanar fem myndigheter
Aktuellt

2010
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2010: Klimatförändringarna kanske viktigaste frågan
Aktuellt
Tony McMichael, epidemiolog och pionjärforskare: »Klimatförändringarna kommer att mångfaldiga dagens hälsoproblem«
Aktuellt
Europa ska minska hälsorisker till 2020
Aktuellt

2009
Klimatmötet i Köpenhamn: Internationell hälsodelegation verkar för ett bindande avtal
Endast på webben
Klimatförändring påverkar hälsan
Ledare
Det behövs läkarengagemang mot den ökande växthuseffekten
LT Debatt
WMA antog klimatdeklaration i New Delhi
Aktuellt
Klimathotet: Världens läkare samlas i klimatfrågan
Aktuellt
Klimathotet: »Viktigast få ner utsläppen«
Aktuellt
Klimathotet: Hur föregår du med gott exempel?
Aktuellt
Klimathotet: Engagemanget skiftar i förbundsledningen
Aktuellt
Läkarna och klimatmötet i Köpenhamn
Aktuellt
Lancet varnar för medicinska effekter av klimatförändringen
Nya rön
Läkarförbundet initiativtagare till ny global klimatpolicy
Aktuellt

2008
Klimat och hälsa i fokus i Almedalen
Aktuellt
Aktörer i klimatfrågan
Aktuellt
Robin Stott: Läkare måste agera
Aktuellt
Läkarförbundet går med i klimatråd
Aktuellt
WHOs generalsekreterare: Människan är hotad som art
Aktuellt
WHO på Världshälsodagen den 7 april: Sjukvården måste agera i klimatfrågan
Endast på webben
Läkaren som blev pionjär på hälsa och klimat
Aktuellt
Ändrat klimat får konsekvenser för hälsoläget i Sverige
Klinik och vetenskap

2007
Ändrat klimat kan ge Sverige nya sjukdomar
Aktuellt
Klimatförändringarna: Ett moraliskt problem – inte ekonomiskt eller tekniskt!
LT Debatt
Dödsfallen i Stockholm ökar med värmen
Klinik och vetenskap
Vem kan man lita på i klimatfrågan? m fl
Debatt och brev
Världen går en varmare och rikare framtid till mötes!
Debatt och brev

2006
“Bra om läkare engagerar sig i klimatfrågan”
Aktuellt
Var finns läkarkårens moral i klimatfrågan?
LT Debatt

2000
Möjliga hälsoeffekter av klimatförändring i Europa, enligt WHO
Medicinska artiklar

1997
Sjukvården skulle kunna bromsa växthuseffekten
Korrespondens

Länkar:

WMA:s Delhi-deklaration:WMA Declaration of Delhi on Health and Climate Change

FN:s klimatpanel IPCC:s fjärde rapport: www.ipcc.ch/
Ett särskilt kapitel om hälsa i den senaste rapporten finns i IPCC Fourth Assessment Report (AR4), Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability , Chapter 8: Human Health kan laddas ner här.

Världshälsoorganisationen WHO om klimat och hälsa, WHO:s arbetsplan, WHA Resolution on climate change and health, faktablad med mera.

Alla WHO:s publikationer om klimat och hälsa samlade här.

Brittiska klimatrådet Climate and health council , som Sveriges läkarförbund anslöt sig till 2008.

Tidskriften BMJ:s koldioxidblogg Carbon

Svenska Läkare för miljöns sida om klimatförändringar och hälsa

FN:s klimatkonferens, COP 15, i Köpenhamn december 2009, United Nations Climate Change Conference.

EU-kommissionens webbplats om forskning inom området klimatförändring, European Commission/Research/Environment/Climate change.

Dagens Nyheters temasida om klimatetDN Tema Klimatet

Naturvårdsverkets webbsidor Klimat i förändring

FN:s klimatkonferens i Köpenhamn COP 15:COP15 Copenhagen

Vad kan man som läkare göra?

Brittiska klimatrådets webbplats Climate and health council föreslår en lång rad åtgärder. Rådet har också tio praktiska råd inklusive en uppskattning av hur mycket koldioxidutsläpp de kan leda till.

Världshälsoorganisationen WHO:s tio råd till hälso- och sjukvårdspersonal kan laddas ner här: Top 10 actions for health professionals.

Världshälsoorganisationen WHO:s publikation om klimatväntliga sjukhus kan laddas ner här: Healthy hospitals, healthy planet, healthy people: Addressing climate change in healthcare settings.

Internationell sammanslutning av 470 organisationer i ett 50-tal länder för en ekologiskt mer hållbar sjukvård: Health Care Without Harm