På strejkens femte dag (25/4) är det ödsligt tomt på lasarettet. Inga patienter syns till vid entrén, där står i stället personal i klungor och agerar strejkvakter.
Det var den 24 april som 300 sjuksköterskor gick ut i strejk vid lasarettet. Det fick till följd att många verksamheter fick stänga, trots att sjukhusledningen sökte om dispens. Men arbetet fortsätter på barnkliniken, inom förlossning, dialys, psykiatri och viss cancervård. Arbetet är även igång en våning upp i huset, på intensivvårdsavdelningen, där det finns tre öppna IVA-platser. Där arbetar narkosläkaren Ulf Hydmark, som beskriver läget som ”lugnt”, i alla fall för tillfället.
– Men på sikt kommer strejken att innebära en samhällsfara. Man kan ju inte bara ta bort ett sjukhus och tro att vården fungerar ändå, säger Hydmark, som också är medicinskt ledningsansvarig.
IVA-chefen Anders Elvin tycker också att verksamheten »balanserar på en slak lina«. Han befarar att enskilda kan drabbas när hjälp inte finns på nära håll. Akutmottagningen har stängt och blåljuspatienter ska skickas till sjukhusen i Lund, Malmö eller Kristianstad med hjälp av akutteamens bilar. För att minska belastningen har även en bil för hembesök placerats i Ystad.

Har då strejken inneburit några verkliga risker för patienter – eller till och med orsakat dödsfall? Poul Kongstad, chefläkare för KAMBER, Region Skånes ambulanssjukvård, har uppgifter om att två hjärtstopp har inträffat under ambulansfärd från Ystadområdet till Lund. Han vet inte hur det gick för dessa patienter och har inga andra detaljer om händelserna än.
– Det kommer helt klart att bli en diskussion i efterhand om dessa personer hade haft större möjligheter att klara sig om bilarna kört till närmsta sjukhus. Vi kommer att följa upp detta noggrant, säger Kongstad.

En annan aktuell fråga som lyfts under veckan är hur läkare ska förhålla sig neutrala i konflikten (se artikel i Läkartidningen). Några läkare i Hässleholm har anklagats för strejkbryteri när de utfört sköterskors arbetsuppgifter.
Hur ser du på detta, Anders Elvin?
– Det har inte varit svårt att vara neutral. Jag har förståelse för Vårdförbundets agerande. Jag kommer ändå att gå in och utföra livräddande uppgifter om det behövs, så att inte patienten skadas. Verksamhetsansvarig kan begära skyddsarbete i händelse av risk för patientsäkerheten, därefter blir det en förhandling med Vårdförbundet, säger Elvin.
Personligen upplever han ändå att det är frustrerande att inte kunna ge vård fullt ut i alla lägen. Ett exempel finns på den psykiatriska avdelningen där ECT-behandling inte får utföras eftersom den ges i team med narkossköterska och narkosläkare.
– Vi bryter mot konflikten om vi skulle göra detta, säger Elvin.
– En patient kan vänta några dagar på behandling innan denne kommer till skada. Antingen får vi begära skyddsarbete, eller skicka personen till Simrishamn där man utför vården.

På overheadtavlan i korridoren på intensivvårdsavdelningen finns strejkscheman uppsatta för arbetande sjuksköterskor; det senaste schemat kom vid 23-tiden på torsdagsnatten. Avdelningen försöker också anpassa situationen för läkarna med improviserade scheman, enligt Ulf Hydmark. Läkarna får till exempel ta ut jourkomp, arbeta administrativt eller – om det går – gå en utbildning.
– Det har varit stora problem arbetsmiljömässigt här under veckan som gått. Ibland har det varit många sköterskor här men inga patienter, ibland tvärtom. Det känns som att informationen från Vårdförbundet till dess medlemmar har gått fram bättre än inom sjukhuset, säger Ulf Hydmark.

Successivt under veckan, och med de varsel som kommit, har verksamheterna trappats ned på lasarettet och patienter skickats över till Lunds universitetssjukhus. Därifrån har det kommit rapporter de senaste dagarna om en tuff arbetsbörda och om jagande efter vårdplatser. Canceroperationer har ställts in och sjukhuset aviserar att det kan komma att skrivas avvikelseanmälningar till Socialstyrelsen, enligt Lex Maria. En del akutläkare från sjukhusen i Helsingborg och Ystad har skickats till Lund för att hjälpa till.
I dag är 340 av cirka 400 sjuksköterskor i strejk vid Ystad lasarett, något sjukhuschefen Matz Widerström beskriver som ”mycket besvärligt”. En konsekvens av konflikten är att 20–25 operationer per dag har fått ställas in.
– Vårdförbundet säger att det bara är tio procent som strejkar, men vi har drabbats av nästan 90 procent på Ystad lasarett. Det är klart att det blir stora risker för patientsäkerheten lokalt, säger Widerström.