SYLF har under 2007 satt upp riktlinjer för ST-utbildning med inriktning på ledarskap. Den riktar sig främst till dem som vill satsa på chefskap och ska motivera fler unga läkare att axla chefsrollen. På flera håll i landet har man nu ledar ST-block.

Men även om man inte väljer att bli chef är man som läkare en ledare, både mot patienter och mot andra yrkeskategorier inom vården. Därför borde ledarskap vara ett mer prioriterat ämne på läkarutbildningen.

MSF har under de senaste åren lyft fram ledarskap på läkarutbildningen som en viktig fråga. Man anordnar till och med en ledarskapskurs som är öppen för alla medlemmar. SLF och chefsföreningen bidrar med pengar så att deltagare bara behöver betala en mindre summa. Kursen är mycket populär, vilket vittnar om behovet. Tyvärr finns bara ett begränsat antal platser.

Jag har själv under den senaste veckan genomgått en ledarskapskurs som var mycket givande. Det är många situationer som man måste kunna hantera professionellt när man kommer ut i arbetslivet. Som ung, nyutbildad läkare har man redan fullt upp med att försöka komma ihåg alla viktiga fakta som man lärt sig under utbildningen. Därutöver förväntas man leda ronder, förhålla sig till annan vårdpersonal och kanske hantera knepiga situationer på arbetsplatsen. Det är inte helt lätt ibland. Hur ska man förhålla sig till sjuksköterskorna till exempel? Som ung, grön läkare kan det vara svårt att bestämma över äldre, erfarna sköterskor. Eller så kanske man i sin iver att bli omtyckt går över till att »kompisprata« i stället.
Under utbildningen har vi haft enstaka dagar med ledarskap, men först nu på termin 11 en sammanhängande vecka. Sådana borde finnas vid ett flertal tillfällen under grundutbildningen och även följas upp under AT. Kanske kan man ha några dagar tidigt under utbildningen och sedan en vecka på termin 9 eller 10, innan man ska ut och vikariera. Denna vecka skulle kunna följas upp av ytterligare någon dag där man samtalar om erfarenheter från ett vikariat.
Hur som helst tror jag att man skulle känna sig mer förberedd inför ledarrollen om man fått mer undervisning och tid att diskutera och reflektera kring ledarrollen under grundutbildningen. Detta borde vara lika självklart och prioriterat som den rent medicinska utbildningen.