Löneutveckling för landstingskommunalt anställda läkare 1997–2007

AT-läkarnas reallöner har stagnerat
Löneutvecklingen i tabellform

Företagsläkare fick 5,1 procent