I oktober 2007 meddelade Pfizer att företaget av kommersiella skäl beslutat att inte längre producera läkemedlet Exubera, det första inhalerbara insulinpreparatet. Beslutet var inte baserat på säkerhetsproblem med Exubera, enligt Pfizer, som i sin information i höstas skrev att Exubera är en säker och effektiv medicin, men att läkemedlet hade fått för dåligt genomslag.
Men ett halvår senare, den 9 april, uppdaterades den amerikanska produktresumén för Exubera av Pfizer och den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Enligt den varning som då lades till har sex patienter som behandlats med Exubera diagnostiserats med lungcancer. Det var fem gånger vanligare med lungcancer i den gruppen än bland patienter i kontrollgruppen. Alla konstaterade fall rörde patienter som varit rökare.
– Det var vad man kunde vänta sig. Insulin är ett protein som kan stimulera celltillväxt och ett protein har inget i lungorna att göra, säger Lennart Forslund, chef för medicinsk information vid Läkemedelsverket.
Generellt har svenska diabetesläkare varit tveksamma till Exubera, säger han.
Nyheten med cancerfallen gjorde att Pfizers partner Nektar Therapeutics som numera tillhandahåller läkemedlet i USA avbröt alla sina fortsatta planer för läkemedlet.
Enligt Petra Eurenius, PR-chef på Pfizer, var det dock inte fallen med lungcancer som låg bakom Pfizers beslut att sluta producera läkemedlet.
– Den information som vi har fått nu fanns i alla fall inte tillgänglig för oss i Sverige då (i höstas, red anm). I USA var man väldigt tydlig med att det inte var på grund av biverkningar. Exubera mottogs inte i läkarkåren som man hade hoppats och trott, säger hon.
Men Claes-Göran Östenson, professor i endokrinologi vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna, tror att det avgörande skälet till att dra in försäljningen av Exubera var de konstaterade cancerfallen.
– Det är sannolikt detta som ligger bakom beslutet. Det har aldrig hänt i historien att man drar in ett läkemedel efter bara ett halvår på grund av dålig försäljning. Jag har hört att det har kostat lika mycket att dra in det som att utveckla det.
– Jag är inte så förvånad. Jag hör också till dem som varit skeptiska. Många har misstänkt att det kan finnas biverkningar med att andas in insulin, som är en tillväxtfaktor.
Dessutom ger inhalerbart insulin inte större fördelar än injicerat. Det ger inte bättre kontroll över blodsockret, apparaten är klumpig jämfört med insulinpennor och väldigt få patienter i Sverige tycker det är ett problem att injicera insulin på konventionellt sätt, enligt Östenson.

Pfizer uppmanade efter beslutet i höstas läkare att hitta annan behandling än Exubera. Men det finns fortfarande patienter i Sverige som står på Exubera. Enligt Petra Eurenius på Pfizer handlar det om färre än tio patienter.
Enligt Apotekets siffror kan det dock vara något fler. Sista kvartalet 2007 sålde Apoteket dygnsdoser motsvarande 31 individers behov och under första kvartalet 2008 motsvarade försäljningen 38 individers behov.
Och den svenska produktresumén är inte uppdaterad med den nya varningen.
Enligt Lennart Forslund, Läkemedelsverket, kan inte verket ändra på eget initiativ. Det var den belgiska läkemedelsmyndigheten som godkände läkemedlet i Europa och initiativet till en ändring ligger därför inte hos den svenska myndigheten.
Petra Eurenius, Pfizer:
– Vi har i dagarna förstått att det pågår diskussioner inom de regulatoriska myndigheterna i EU om att göra uppdateringar i linje med dem som gjorts i USA. Förmodligen får vi ett uppdrag att skriva förslag till en förändrad text, säger Petra Eurenius.
– En information till berörda doktorer får vi diskutera, säger hon.
Läkemedelsföretagen Lilly och Novo nordisk, som höll på att utveckla inhalerbart insulin, har under 2008 beslutat att avbryta sina satsningar.