Socialstyrelsen anmälde Troilius med anledning av att han dömts för grov våldtäkt och yrkade att hans läkarlegitimation skulle återkallas.
Troilius drev en plastikkirurgisk klinik i Malmö. Av hovrättsdomen framgår att han i samband med behandling av en kvinnlig patient gav denna narkosmedlet propofol för att kunna förgripa sig på henne. Medlet ansågs inte vara medicinskt indikerat. Det gavs utan tillgång till angiven säkerhetsutrustning. Enligt domen innebar åtgärden ett medvetet risktagande beträffande patientens liv och hälsa.
Socialstyrelsen ansåg att Troilius genom sitt handlande visat sig uppenbart olämplig som läkare. Ansvarsnämnden tog del av Socialstyrelsens utredning och har nu bestämt att återkalla legitimationen.
Hovrätten över Skåne och Blekinge dömde Carl-Åke Troilius den 11 december 2007 för grov våldtäkt. Straffet blev fyra års fängelse. Han bedömdes »ha missbrukat det särskilda förtroende som han som behandlande läkare åtnjutit …«.