Läs artiklarna om rotavirus i detta nummer

Vaccin mot rotavirus kan minska sjukdomsbördan. Men mer data behövs för beslut om det bör ingå i barnvaccinationsprogrammet

Vacciner mot rotavirus är inga livräddare. Men de kan ge markant minskad sjuklighet i barnfamiljer

Rotavirusinfektion hos barn – svenska data i europeiskt perspektiv. Prospektiv observationsstudie visar belastningen inom sjukvården

Sjukvård och samhälle får betala högt pris för rotavirusinfektioner hos barn. Svensk deskriptiv kostnadsstudie ger prisuppgifter