De äldre multisjuka blir fler på sjukhusen samtidigt som medelvårdtiden minskar. En viss mätdag under hösten 2007 hade totalt 1 319 patienter (7,6 procent) inom sluten somatisk sjukvård runt om i landet bedömts som utskrivningsklara, visar rapporten. Det är en ökning med 14 procent jämfört med föregående inventering en höstdag 2004.
Omkring 60 procent av de utskrivningsklara patienterna var kvinnor och knappt hälften av dessa var i åldrarna 80–89 år. Hälften av alla utskrivningsklara väntade på korttidsboende. En minoritet klarar självständigt att äta, förflytta sig och göra toalettbesök.
Endast 70 procent av patienterna hade en vårdplan. Det var visserligen 10 procentenheter fler än 2004, men många vårdplaner har så stora brister att de inte kan kallas vårdplaner, enligt rapporten. Dokumentationen brister på en rad punkter. Bland annat fanns för endast två av tio patienter uppgift om vilken läkare som ansvarade för vårdplanen och för endast tre av tio fanns namn på ansvarig läkare för den fortsatta vården.
På många håll behövs ett omfattande utvecklingsarbete, enligt rapporten, som bland annat föreslår att checklistor införs.
Läs rapporten Inventering av utskrivningsklara patienter och vårdplanering i samband med utskrivning