5 100 specialister i allmänmedicin var verksamma i primärvården i november 2007. Det betyder att det saknades 900 specialister i allmänmedicin inför år 2008, jämfört med målen i den nationella handlingsplan för utveckling av hälso- och sjukvården som antogs av riksdagen år 2000. Enligt den skulle det finnas 6 000 specialistläkare i allmänmedicin i primärvården i år.
Under 2007 ökade antalet färdiga specialister med 148, enligt sammanställningen gjord av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Däremot blev ST-läkarna färre. År 2007 fanns 1 328 ST-läkare, en minskning med omkring 100 jämfört med november 2006.