Suicidbedömningarna är ofta otillräckliga eller obefintliga
Kvinna bälteslagd flera timmar för länge. Internmedicinare och psykiater fälls