– Det gäller att läkare är uppmärksamma och kan identifiera tropiska sjukdomar för att snabbt slå larm vid eventuella fynd, säger Guy Hendrickx, som lett ett EU-finansierat tvärvetenskapligt forskningsprojekt om vektorburna sjukdomar, vid en presskonferens på ECDC i Stockholm en dryg vecka före midsommar.
ECDCs expertgrupp tonar dock ner riskerna för ett motsvarande men mer omfattande utbrott av tropiska sjukdomar i den nära framtiden. En mer omedelbar utmaning för smittskyddet är de endemiska vektordrivna sjukdomarna, som TBE och sorkfeber.
Antalet fall av TBE har i endemiska områden i Europa ökat med närmare 400 procent under de senaste 30 åren. TBE bedöms nu av ECDC vara en växande folkhälsoutmaning.
–Vi har stora regionala skillnader inom EU och vi måste bli bättre på att dela med oss av kunskaper och sprida information om dessa, säger Renaud Lancelot, CIRAD, ett franskt forskningsinstitut som arbetar med internationella utvecklingsfrågor inom jordbruket.
– Som fransman så känner jag inte till fästingar och TBE. Jag kan hitta information på nätet, men denna är skriven på lokala språk som jag inte förstår.