Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag följt upp tillämpningen av bestämmelserna om genetisk information i försäkringssammanhang i Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. Den trädde i kraft den 1 januari 2007. Myndigheten är kritisk till att lagen ger försäkringsbolagen möjlighet att hämta in och hantera information från patientjournaler som normalt är sekretessbelagda inom hälso- och sjukvården.

– Det finns en risk att patienter, som känner till konsekvenserna av den generella fullmakten, inte berättar om sina symtom eller sjukdomstillstånd för läkarna av rädsla för att inte senare kunna teckna personförsäkring, säger Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm i ett pressmeddelande.

Ifyllda och undertecknade hälsodeklarationer ger försäkringsbolaget rätt att begära ut hälsoinformation från patientjournaler och uppgifter från Försäkringskassan. Den generella fullmakten är, påpekar Socialstyrelsen, inte tidsbegränsad eller begränsad till vårdgivare, privat eller landstingsstyrd, och gäller oavsett om journaluppgifterna kan vara relevanta för försäkringen eller inte.

– Det är orimligt att försäkringsbolagen ska behålla hälsoinformation och patientuppgifter från hälso- och sjukvården för så lång tid, särskilt inte om försäkringstagaren säger upp försäkringen. Därför måste lagstiftning ses över, säger Lars-Erik Holm.

Socialstyrelsen varnar vidare för konsekvenserna av de DNA-test som sedan en tid kan köpas över nätet, och vill vidga definitionen av begreppet ”genetisk undersökning” till att omfatta test som görs även utanför hälso- och sjukvården.
– De DNA-test som finns att köpa på Internet sägs kunna ge svar på risker för att utveckla olika sjukdomar. Försäkringsbolagen kan även komma att begära information om resultat från sådana tester inför tecknandet av individuella personförsäkringar. Definitionen av begreppet genetisk undersökning bör därför vidgas så att även test som görs utanför hälso- och sjukvården omfattas i lagen. Att ansvaret för att identifiera medicinsk respektive genetisk information i hälsoinformationen ligger hos försäkringsbolagen är orimligt, säger Lars-Erik Holm.