Enkäten har gjorts via e-post till föreningens 4 500 medlemmar med läkarlegitimation, de allra flesta ST-läkare. Svarsfrekvensen är låg, 45 procent, men Sylf bedömer resultatet som representativt.
Av de 2 000 svarande har 29 procent någon typ av forskarerfarenhet. Av resterande 71 procent som inte har någon sådan erfarenhet skulle närmare hälften vilja forska, och den viktigaste förutsättningen för att vilja börja forska angavs vara möjligheten att kunna forska inom ramen för sin anställning.
En fjärdedel av dem som har forskarerfarenhet har hoppat av forskarutbildningen. Den vanligaste angivna orsaken var »Min sociala situation gjorde det omöjligt för mig att fortsätta forska«. På delad andraplats kom »Osäker finansieringsform«, »Dålig handledning« och »Jag ville inte halka efter i min kliniska karriär«.
29 procent av dem som forskar uppger att de inte har någon finansiering för detta. De använder fritid eller jourkomp.
Heidi Stensmyren, ordförande i SYLF, kommenterar undersökningen i ett pressmeddelande:
– Det är mycket glädjande att det är så många unga läkare som har intresse av att forska men det är tragiskt att dagens villkor inte alls matchar unga läkares behov. Om man på allvar är intresserad av att förbättra svensk klinisk forskning så måste morgondagens forskare ha mer att säga till om och det måste bli möjligt att forska inom ramen för en anställning.
Läs hela rapporten Klinisk forskning – »en rolig hobby som man utför på sin fritid« – SYLFs ST-enkät 2008