California Department of Public Health har kontaktat 13 olika företag som erbjuder genetiska test, däribland isländska Decode Genetics och amerikanska 23andme, och informerat att de inte får sälja genetiska test till privatpersoner i Kalifornien. För att testen ska få genomföras måste de ha beställts av en läkare. Därtill krävs att laboratorierna som bolagen anlitar är ackrediterade av myndigheter.
Enligt uppgifter i Los Angeles Times har klagomål från konsumenter om testens pris och tillförlitlighet föranlett en undersökning, som lett fram till delstatens beslut.
De aktuella testen bygger på att personer skickar in saliv eller blod för att få ett stort antal SNP (punktmutationer) analyserade. Dessa mutationer kan sedan kopplas till ökad eller minskad risk för olika sjukdomar. Prislappen för testen har sjunkit och ligger i dag runt 10 000 kronor. Testen är häftigt omdebatterade och många har lyft fram att genetiska undersökningar kan leda till stor och onödig oro, särskilt då det handlar om risk för sjukdomar som i dag inte kan förebyggas. Kritiker har också argumenterat att sjukvården inte är förberedd på de frågor som testade individer kommer att ställa efter att ha fått sina svar.
Trots kritiken har en uppsjö bolag dykt upp inom en bransch som döpts till ”personal genomics”. Vid sidan av nämnda Decode Genetics och 23andme återfinns till exempel företaget Knome, som har rötterna i Harvard-universitetet. Bolaget erbjuder kartläggning av samtliga baspar i genomet. Prislappen på 2,5 miljoner kronor (350 000 dollar) lär dock avskräcka de flesta privatpersoner även om den bara är en bråkdel av vad motsvarande kartläggning kostade för ett par år sedan. Knome har jämfört sig med pionjärer inom den privata rymdindustrin där välbeställda privatpersoner för en stor slant skjuts upp för ett par minuter i omloppsbana runt jorden.
I Sverige finns, som Läkartidningen tidigare rapporterat om, ett företag som erbjuder personliga DNA-test..
För företag verksamma inom fältet är Kaliforniens besked ett stort bakslag. Att det är just Kalifornien som tar det här steget är principiellt intressant. Delstaten har en mycket stark tradition av entreprenörskap inom IT, telekommunikation, medicin- och bioteknik och är också hemvist för många av de företag som är verksamma inom ”personal genomics”. Frågan är nu om fler amerikanska delstater eller andra länder kommer att följa Kaliforniens beslut.

Källa: Bl.a. Genomeweb.com och Wired.com