– Prognoserna tyder på att efterfrågan på läkare kommer att vara fortsatt god i framtiden. Idag klaras efterfrågan till stor del med hjälp av läkare som fått sin utbildning i andra länder. Söktrycket på läkarutbildningen är hårt och många ungdomar med toppbetyg kommer inte in på det som är deras förstahandsval. I längden är det givetvis inte rimligt att andra länder ska utbilda våra läkare. Därför känns det mycket bra att för tredje året i rad kunna bygga ut läkarutbildningen, säger högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg i ett pressmeddelande.
Och i SVT Morgon den 3 september sa Lars Leijonborg att det kan bli fråga om ytterligare utökning i kommande budgetar.
Enligt Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm kan den nu aviserade utökningen vara »rimlig«, men det kan också vara »för mycket« med hänsyn till de brister som redan finns i utbildningskvaliteten. Sveriges Kommuner och Landsting däremot hade redan nu i höstbudgeten velat se en större utökning, med 240–250 platser.
Beslut att utöka läkarutbildningen har tagits i flera etapper de senaste åren. Den nu aviserade utökningen innebär att nybörjarplatserna år 2009 kommer att vara 234 fler än 2006, vilket är en utökning med drygt 20 procent.
Det totala antalet studenter på läkarutbildningen var 5 416 år 2006. År 2014 kommer det totala antalet läkarstudenter att vara 6 701.
I dag läser flera tusen svenskar till läkare utomlands, och de flesta nya legitimationer utfärdas i dag till läkare med utbildning från ett annat land.

Så här fördelar sig de 110 nya platserna:
Uppsala universitet: 13
Lunds universitet: 28
Göteborgs universitet:13
Umeå universitet: 17
Linköpings universitet: 10
Karolinska institutet: 29