Regeringen aviserar en miljard extra per år under 2010–2011 till de landsting som uppfyller vårdgarantin eller lyckas korta sina köer kraftigt. Socialminister Göran Hägglund framhåller på fredagens DN Debatt att den nya satsningen är prestationsbaserad. Kömiljardens pengar kommer att fördelas till de landsting som visar bestående goda resultat avseende vårdgarantins fyra delar. »Vi ger därmed sjukvårdspolitiker, administratörer och övrig sjukvårdspersonal signaler om att ha fokus på tillgänglighet«, skriver han i artikeln.
Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm välkomnar mer pengar till vården, men är tveksam till hur de åtråvärda medlen ska användas.
– Självklart är vårdgarantin viktig, men risken är att andra delar blir undanträngda. Det går snabbt att operera höfter och operera ögon, men vilka blir konsekvenserna för människor med kroniska sjukdomar?
Eva Nilsson Bågenholm påpekar att det är viktigt att lära av tidigare insatser.
– Vi har erfarenhet av att nationella resurser på att öka tillgänglighet inte har fungerat. Senast pengar tillfördes vårdgarantin satte man upp register för regionala väntetider. Men många diagnoser finns inte registrerade. Vårdgarantin är därför inte bättre i dag än tidigare.
Roger Molin, som ansvarar för vårdfrågor på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), säger till Ekot att han tror den nya »kömiljarden« kommer att korta köerna, att man måste ha en konstruktion som fördelar resurstillskotten till dem som lyckas korta tiderna men att det också måste finnas en del för dem som redan har korta väntetider och behåller dem korta.