Inte självklart att vi ska screena för kolorektal cancer
Screening för kolorektal cancer bör utvärderas i svenska studier