Samma månad som morden på skolelever i Kauhajoki, Finland, skedde – ett utvidgat självmord – publicerade New England Journal of Medicine en studie av vapnens betydelse vid självmord. En forskargrupp vid Harvard-universitetet har studerat självmord under 195 miljoner personår i de 15 amerikanska delstater som har störst vapentäthet (vapen i 47 procent av hushållen) respektive under 200 miljoner personår i de sex delstater som har lägst vapentäthet (vapen i 15 procent av hushållen) [1]. Antalet män som begick självmord med vapen var 14 365 respektive 3 971, och antalet män som begick självmord med andra metoder var 6 573 respektive 6 781. Kvinnor hade liknande siffror fast ca 75 procent lägre. Bland både män och kvinnor var alltså den totala förekomsten av självmord dubbelt så hög i stater med många vapen som i stater med få. Det var ingen kompensatorisk ökning av självmord med andra metoder än vapen i de stater som hade få vapen.
Studiens resultat förvånar inte. Från USA finns det minst ett dussin fall–kontrollstudier som visar att risken för självmord är 2–10 gånger högre i hem med vapen än i hem utan vapen. American Academy of Pediatrics konstaterar att det i USA är 43 gånger större sannolikhet att ett vapen i hemmet dödar en familjemedlem eller bekant än någon som bryter sig in i huset [2]. Svårighet att få tag på vapen och andra dödande medel är en av få effektiva metoder att förebygga självmord och mord.