Det grönt fluorescerande proteinet är ett av biovetenskapens viktigaste verktyg, och upptäckten av det och möjligheterna som det gav innebar en revolution för biovetenskapen enligt Kungliga Vetenskapsakademien, som delar ut kemipriset.
Proteinet kan användas som markör för att studera celler och olika förlopp inom celler, till exempel för att följa Alzheimers sjukdoms utbredning i hjärnan, se hur cancerceller sprider sig eller hur insulinproducerande betaceller uppstår i bukspottkörteln hos ett embryo.
Det var Osamu Shimomura som först isolerade proteinet från maneten Aequorea victoria, som finns Stilla havet utanför den nordamerikanska västkusten. Han upptäckte att proteinet lyste grönt när det bestrålades med ultraviolett ljus.
Martin Chalfie visade hur proteinet kunde användas för att följa olika biologiska förlopp. Bland annat fick han celler i rundmasken C elegans att lysa med hjälp av proteinet.
Roger Y Tsien fördjupade förståelsen av GFP och utvecklade varianter av proteinet som lyste i andra färger, vilket gör det möjligt att märka olika proteiner med olika färger och studera deras samspel.

Osamu Shimomura är verksam vid Marine Biological Laboratory (MBL), Woods Hole, MA, USA, och Boston University Medical School, Boston, MA, USA. Martin Chalfie är verksam vid Columbia University, New York, NY, USA, och Roger Y Tsien vid University of California, San Diego, La Jolla, CA, USA.
De tre får dela på 10 miljoner kronor.