SHARE-studien är den första prospektiva hälsoekonomiska astmastudien med direkta astmarelaterade kostnader som primärvariabel. Knappt 1 800 astmapatienter på steg 3 eller högre i behandlingstrappan lottades till kombinationsbehandling med budesonid och formoterol (Symbicort singelterapi) eller fri kombination av inhalationssteroid och betastimulerare och följdes under 12 månader. Resultatet blev en lägre behandlingskostnad med minst lika bra effekt räknat på andelen patienter med exacerbationer. Studien sponsrades av AstraZeneca.
Nu har forskarna extrapolerat resultatet ur studien till en nationell användning och finner då att kostnaden för astmabehandlingen skulle minska från 245 miljoner kronor per år till drygt 212 miljoner per år, en skillnad med drygt 32 miljoner kronor.
En analys av undergruppen ungdomar 12–18 år i SHARE-studien visar att en övergång till kombinationsbehandlingen inte sparar några pengar i den gruppen, men däremot leder det till en lägre steroiddos med minst lika bra effekt som den fria kombinationen.

Läs mer:

Se abstrakt på Läkaresällskapets webbplats, www.sls.se.
Allmänmedicin: Poster 28 Budesonid/formoterol i en och samma inhalator för underhållsbehandling och vid behov kan sänka sjukvårdskostnaderna
Pediatrik: Poster 6 Budesonid/formoterol i en och samma inhalator för underhållsbehandling och vid behov – Lägre steroiddos vid behandling av astma hos ungdomar