Vinnarna blev Kristina Wallman, överläkare på medicinkliniken i Falun, och Roger Skogman, överläkare på ortopeden, också i Falun.
Kristina Wallman anmälde förra året den akuta platsbristen som rådde på medicinkliniken i Falun till Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket höll med om att bristen på vårdplatser utgjorde ett arbetsmiljöproblem, och senast den 1 november 2009 måste arbetsgivaren se till att det finns tillräckligt med platser för att upprätthålla en god arbetsmiljö. Det är första gången som Arbetsmiljöverket har bedömt stress och arbetsbelastning, och inte bara avståndet mellan sängarna, som ett arbetsmiljöproblem.
Roger Skogman arbetade tidigare på Vrinnevisjukhuset i Norrköping och gick ut offentligt med kritik av planerna på omorganisation. För det bestraffades han genom att hans karriär och löneutveckling bromsades. Han uppmanades också att hålla inne med sin kritik. Till slut blev situationen ohållbar, och han kände sig tvungen att flytta till en annan stad med hela familjen. Nu har han alltså utsetts till årets visslare.
Priserna delades ut för att uppmärksamma yttrandefriheten.Pristagarna Kristina Wallman och Roger Skogman.