Svenska läkare protesterar mot Israels angrepp på Gaza

Svenska läkare fördömer »Hamas användning av civila som mänskliga sköldar«