– IPULS ska jobba för att läkarna får en mer offensiv roll i utvecklingen av svensk sjukvård. Läkare är duktiga kliniker och forskare, men vi skulle kunna ha en tydligare roll i utvecklingen av sjukvården. Genom IPULS ägarstruktur, breda kontaktytor, seminarier och ändrat kursutbud kan IPULS bidra till en sådan utveckling, säger Björn-Ove Ljung.
Han säger att det ligger i sakens natur att expertrika miljöer och kunskapsorganisationer är starkt individualistiska.
– Läkarnas styrka ligger i expertkunnandet, medan den kommunikativa sidan inte är lika framträdande. Men all internationell erfarenhet pekar på vikten av kommunikation och samspel för att nå framgång, både individuellt och som grupp, på kliniken eller inom forskningen.
Han vill stärka läkarnas kommunikativa sida och hitta för individen och sjukvården gemensamma intresseytor. IPULS bör efterfrågas av såväl verksamhet som individ, anser han.
– Jag hör sällan att initiativ till individuell utveckling kommer från arbetsgivaren. Jag vill se att individens personliga förmågor och kompetenser kommer till tydligare uttryck, säger Björn-Ove Ljung.
Björn-Ove Ljung är medicine doktor, 52 år och verksamhetschef för handkirurgiska kliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg sedan två år. Han var tidigare under åtta år verksamhetschef för handkirurgiska kliniken i Stockholm, där han också är bosatt.
Tillförordnad vd för IPULS är i dag Hans Hjelmqvist, Läkarförbundets centralstyrelse.

Ipuls webbplats: www.ipuls.se