Förutom att fokusera på KBT lyfter rekommendationerna fram vikten av ett effektivt omhändertagande inom primärvården.
Socialstyrelsen påpekar att man är medveten om att rekommendationerna är resurskrävande och kräver en långsiktig satsning för att kunna följas.
KBT ger effekt vid både depressions- och ångesttillstånd hos både barn och vuxna, enligt riktlinjerna.
Behandling med läkemedel eller elektrokonvulsiv behandling (ECT) blir mer aktuellt vid svårare tillstånd.
Ett exempel är rekommendationen vid svår egentlig depression hos vuxna och äldre: Då rekommenderas i första hand ECT både av vuxna (prioritet 1) och av äldre (prioritet 2) och i andra hand läkemedelsbehandling med antidepressiva (prioritet 3). Men även här kan psykologisk behandling med KBT (prioritet 4) användas. Också infusionsbehandling med tricykliska antidepressiva, TCA (klomipramin), SSRI (citalopram) eller kombination TCA (klomipramin) och maprotilin kan användas (prioritet 7). Under vissa förutsättningar kan kombinationsbehandling med tricykliska antidepressiva och antipsykosmedel ges (prioritet 10). Men transkraniell magnetstimulering (TMS) och vagusnervstimulering bör ges endast inom ramen för kontrollerade studier (FoU).
Rekommendationerna talar också om vad som inte bör göras. Till exempel vid måttlig egentlig depression bör inte SSRI (paroxetin) väljas vid behandling av ungdomar.
I de aktuella riktlinjerna ingår även rekommendationer rörande bipolär sjukdom.
I den preliminära versionen finns dock ingen löpande text om bipolär sjukdom. Det ska finnas med först i den slutliga versionen. De föreslagna rekommendationerna kan dock läsas i bilaga 4, sist i pdf-dokumentet, med början på sidan 61 vad gäller barn och med början på sidan 74 vad gäller vuxna.
För uppföljning av de föreslagna rekommendationerna föreslås 18 indikatorer, varav endast hälften i dag kan följas upp, främst med hjälp av Socialstyrelsens befintliga register.
Nu ska riktlinjerna ut på remiss till sjukvårdsregionerna.
En slutlig version av riktlinjerna väntas i oktober.
Socialstyrelsen arbetar även med riktlinjer för schizofreni och psykosliknande tillstånd.

Läs mer:

Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom – beslutsstöd för prioriteringar
http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2009/10311/2009-126-85.htm

Depressionssjukdom och ångestsyndrom. Vetenskapligt underlag för Nationella riktlinjer 2009
http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2009/10316/2009-126-84.htm

Listan på experter som medverkat:
Medverkande

SBU:s kunskapsöversikt om depressionssjukdomar:
http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Gul/Behandling-av-depressionssjukdomar/

SBU:s kunskapsöversikt om ångestsyndrom
http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Gul/Behandling-av-angestsyndrom/