Scott S Reuben har i kliniska studier visat det fördelaktiga med att använda COX-2-hämmare som rofecoxib (Vioxx), valdecoxib (Bextra) och celecoxib (Celebra) liksom pregabalin (Lyrica) och venlafaxin (Effexor) vid postoperativ smärtlindring. En hörnsten i hans forskning har varit att kombinera celecoxib och pregabalin.
Nu visar det sig att minst 21 publicerade artiklar från 1996 och framåt mer eller mindre är påhittade. Det meddelade en talesperson för universitetssjukhuset Baystate Medical Center i Springfield, Massachusetts, USA, där Scott Reuben var chefsanestesiolog fram tills oegentligheterna upptäcktes, enligt uppgifter i New York Times, Wall Street Journal och The Scientist på onsdagen.
Nu börjar anestesiologer omvärdera Scott Reubens vetenskapliga fynd och slutsatser och genomför nya studier för att kontrollera riktigheten i hans resultat. Vissa amerikanska universitetskliniker har även upphört med kombinationen av celecoxib och pregabalin postoperativt i avvaktan på nya resultat. Ett flertal av de aktuella vetenskapliga artiklarna är redan tillbakadragna av de tidskrifter som publicerade dem.

Det var i samband med den årliga forskningsveckan vid Baystate Medical Center i april 2008 som Scott Reubens forskningsfusk uppdagades. Han presenterade preliminära data från två studier som han inte hade fått tillstånd till vilket resulterade i en rutinutredning som till slut avslöjade det omfattande forskningsfusket.
Avslöjandet kommer sannolikt inte att påverka läkemedlens godkännandestatus eftersom ingen av Scott Reubens studier ingick i det material som skickats till godkännandemyndigheterna i USA eller Europa, enligt Wall Street Journal.
Scott Reubens advokat, Ingrid Martin, framhöll att utredningen visat att det fanns förmildrande omständigheter, men hon ville inte gå in på vilka dessa omständigheter var.
Scott Reuben är nu sjukskriven på obestämd tid, har förlorat sin professur vid Tufts universitet och har dessutom fått forsknings- och undervisningsförbud i minst tio år, enligt Anesthesiology News och Wall Street Journal.
Scott Reuben står som författare på sammanlagt 72 publicerade studier och översikter sedan 1991, enligt databasen Medline. Hur det står till med sanningshalten i de övriga 51 artiklarna är ännu oklart.