– Jag är förfärad. Det är fruktansvärt att en kollega blivit häktad.
Det säger Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm apropå att narkosläkaren häktats på sannolika skäl misstänkt för dråp.
Förhandlingen, som hölls bakom stängda dörrar, tog över två timmar.
Enligt åklagare Elisabeth Brandt har barnet har fått en dödlig dos av tiopental och morfin. Enligt åklagaren är doserna så höga att det inte kan ha varit fråga om ett misstag. Motivet kan enligt åklagaren ha varit barmhärtighet.
Läkaren nekar till brott. Hennes advokat Björn Hurtig har överklagat domstolens beslut om häktning.
Eva Nilsson Bågenholm:
– Utan att veta vad som har hänt så handlar det här ju om palliativ vård.
När det gäller patienter som är på väg att dö så ger man läkemedel för att lindra ångest och smärta, och det kan även gälla spädbarn.
Men dessa läkemedel kan också förkorta livet, det är väl känt, enligt Eva Nilsson Bågenholm.
– Många läkare känner ju nu att »det kunde lika gärna varit jag«.
Eva Nilsson Bågenholm säger att Läkarförbundet kommer att ge allt stöd som är möjligt åt kollegan.
– Åtminstone så kan vi bistå med sakkunskap till advokaten.
Enligt åklagaren lades utredningen kring den första polisanmälan som föräldrarna gjorde i oktober i fjol ner. Men det är ändå den utredningen som givit upphov till en ny polisanmälan i början av 2009.
– Jag tycker att det hade varit rimligare att vända sig till Socialstyrelsen om man upptäcker något som är fel. Det är bättre att det utreds där den medicinska kompetensen finns, säger Eva Nilsson Bågenholm.
En grund för häktningen är att det bedöms finnas risk för att läkaren annars kunnat undanröja bevis eller på annat sätt försvåra utredningen.
En undersköterska ska höras. Åklagaren säger att det inte kan uteslutas att läkaren kan påverka undersköterskan.
Åklagare Elisabeth Brandt kommenterade efter förhandlingen polishämtningen på sjukhuset:
– Polisen var väldigt diskreta när de kom till KS. Sedan utvecklade det sig på ett annat sätt. Vi beklagar det.
Åtal ska väckas senast den 13 mars kl 11.00.
Direkt efter förhandlingen angav kammaråklagare Elisabeth Brandt att polisanmälan kommit via en rättsläkare. Senare under fredagen gick Åklagarmyndigheten ut med en rättelse på sin webbplats. Där sägs att det i stället var i samband med en annan utredning som uppgifter framkom som föranledde den aktuella anmälan.
– Jag beklagar faktafelet, som beror på ett missförstånd, säger Elisabeth Brandt, på webbplatsen, www.aklagare.se .