På måndagseftermiddagen släpptes den narkosläkare som sedan i fredags suttit häktad misstänkt för dråp. Läkarens advokat hade överklagat häktningen, men hovrätten hann inte ta ställning till detta överklagande eftersom det var åklagaren själv som beslutade att läkaren skulle släppas.
Anledningen till häktningen var framför allt att en undersköterska skulle förhöras i ärendet. Åklagaren menade att det inte kunde uteslutas att narkosläkaren skulle kunna påverka undersköterskan. Men nu är undersköterskan förhörd, så anledningen till häktningen har upphört varför läkaren alltså är försatt på fri fot.
Dråpmisstankarna mot läkaren kvarstår.
I och med att läkaren har släppts ur häktet är fristen för när åtal skulle ha väckts hävd. Åklagaren vill inte säga något om när hon kan komma att väcka åtal.
Barbro Fridén, chef för Barndivisionen vid Karolinska Universitetssjukhuset, välkomnar frisläppandet av läkaren.
– Det är en stor lättnad för oss. För läkaren är det förstås en himmelsvid skillnad på att sitta instängd och att vara fri utan restriktioner, säger Barbro Fridén.
Hon påpekar att sjukhusledningen fortfarande inte vet vad åklagaren grundar sin misstanke på.
– Det ska bli intressant att se vad åklagaren har på fötterna, säger Barbro Fridén.