Patienter med typ 2-diabetes behöver utbildning i frågor kring hur en ändrad livsstil kan ge en bättre glykemisk kontroll och ett lägre HbA1c. Den aktuella rapporten är en genomgång av det vetenskapliga underlaget för hur sådan patientutbildning kan bedrivas individuellt och i grupp. Enligt rapporten är grupputbildning betydligt mer effektiv än individuell utbildning.
– Grupputbildningen bör dock genomföras av personal med pedagogiskt metodkunnande. Om personal utan detta kunnande håller i grupputbildningen ser man visserligen en kortsiktig effekt med sänkt HbA1c under ett halvår, men sedan klingar den goda effekten av, säger professor Karin Wikblad och fortsätter:
– Om det däremot är personal med pedagogiskt metodkunnande som håller i utbildningen varar effekten i upp till två år. Där har vi sett en sänkning i HbA1c med 0,83 procentenheter vilket är i samma storleksordning som man kan förvänta sig av att sätta in en diabetiker på tablettbehandling.
Grupputbildningen är dyrare än individuell utbildning, vilket främst beror på fler utbildningstillfällen, men den högre kostnaden uppvägs av ett betydligt bättre resultat, konstaterar SBU.
Motivationshöjande samtal har blivit populärt inom vården, inte minst används detta för missbrukare. Motiverande samtal har dock ingen effekt på HbA1c hos patienter med typ 2-diabetes, enligt SBU:s sammanställning.
– Kanske skulle det kunna finnas en effekt om man anpassar samtalen specifikt till diabetes, men det är spekulation, det har vi inga data på, säger Karin Wikblad.