– Han får naturligtvis göra vad han vill, kommenterar åklagare Elisabeth Brandt.
Hon säger att anmälan på intet sätt förändrar hennes arbete, utan utredningen pågår »i vanlig ordning«.
Chefsåklagare Magnus Bolin på Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg säger att det är mycket ovanligt med klagomål på att en förundersökning pågår. Enhetens vanligaste ärenden består i klagomål på nedlagda förundersökningar, någon hade velat gå vidare.
Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum bedriver bland annat rättslig uppföljning och tillsyn. Alla överprövningar av åklagarbeslut handläggs av något av landets tre utvecklingscentrum. Initialt sändes anmälan till Utvecklingscentrum i Malmö, men skickades sedan vidare till Utvecklingscentrum i Göteborg där man hanterar frågor som bland annat rör mord och dråp, alltså själva rubriceringen på det brott som misstänks ha begåtts i fallet.
Åklagarens arbete påverkas inte på något sätt av Utvecklingscentrums utredning men hon har att rätta sig efter det beslut som så småningom fattas. Hur lång tid det kan ta kan inte Magnus Bohlin svara på.
Elisabeth Brandt säger att hon inte före påsk kommer att fatta beslut om huruvida åtal ska väckas.