Mannen, som 2000 dömdes för ett uppmärksammat mord med nazistkoppling, var enligt egen utsago med på uppropet i Uppsala den 19 januari. Den 4 februari fick han besked från universitetet att han inte skulle kunna göra någon praktik. De landsting som universitetet har avtal med ville inte låta en person med den bakgrunden ha patientkontakter, efter att Socialstyrelsen påtalat det olämpliga i detta.
Därmed blev han, enligt anmälan, i praktiken avstängd från vidare studier, eftersom godkänt praktikmoment krävs för att få påbörja andra terminen.
Mannen anser att universitetet borde ha krävt att landstingen fullföljt avtalen eller sett till att han fått praktik på annat sätt. I stället använde universitetet beskedet från landstingen som ett sätt att stänga av honom från utbildningen, menar mannen.
Han vill därför att JK granskar om universitetet, Socialstyrelsen och landstingen hanterat ärendet på rätt sätt och att JK utreder frågan om skadestånd.