Sju länder, i tre världsdelar, har nu bekräftade fall av svininfluensa, och situationen utvecklar sig snabbt, enligt Världshälsoorganisationen på tisdagskvällen. Bekräftade fall finns nu i Mexiko, USA, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Israel och Spanien, se nedan.
Alla de 24 prov som har inkommit till svenska Smittskyddsinstitutet har dock visat sig vara negativa. Det rör sig inte om någon typ av influensavirus.
Nya och snabbare analysmetoder håller på att tas fram, och beredskapen för att analysera prov är god, bedömer Smittskyddsinstitutet.
Att Världshälsoorganisationen, WHO, på måndagen höjde pandemivarningsnivån från fas 3 till fas 4 betyder att sannolikheten för en pandemi har ökat. Beslutet är främst baserat på epidemiologiska data över hur smittan spridits, se bekräftade fall nedan.
Fas 3 kännetecknas av sporadiska fall av spridning till människa eller små kluster av spridning mellan människor. Men spridningen är inte av den omfattningen som behövs för att kunna orsaka en pandemi. Fas 4 däremot innebär att man har fastställt att smittan sprider sig mellan människor på ett sådant sätt att den kan vidmakthålla spridning på samhällsnivå, vilket i sin tur innebär en betydande risk för en pandemi. Men det betyder inte att en pandemi är oundviklig. När WHO får mer information kan det bli aktuellt att höja till fas 5 eller återgå till fas 3, enligt WHO:s webbplats.
Fas 4–6 signalerar behovet av åtgärder. Åtgärder ska följa International Health Regulations, betonar Margaret Chan i sitt beslut.

Fas 5 kännetecknas av att viruset sprider sig mellan människor i minst två länder inom en WHO-region. Om WHO skulle höja till fas 5 innebär det att en pandemi är nära förestående och att tiden för att vidta planerade åtgärder är knapp.
Fas 6 är den pandemiska fasen där utbrotten ses i flera WHO-regioner. En höjning till fas 6 betyder att man bedömt att en global pandemi utvecklar sig.
WHO delar in världen i sex regioner.

Med tanke på det stora område över vilket smittan spridit sig har WHO:s generalsekreterare Margaret Chan bedömt att fokus nu bör ligga på att begränsa följderna av smittspridningen, inte på att försöka isolera utbrottet.
Hon anser inte att det är aktuellt att stänga gränser, och hon avråder inte från internationella resor, utom för personer som visar sjukdomssymtom. Personer som visar symtom efter att ha varit utomlands uppmanas att söka vård.
Margaret Chan bedömer också att den vanliga influensavaccinproduktionen ska fortsätta tills vidare. Samtidigt ska WHO vidta åtgärder för att underlätta utvecklingen av ett vaccin mot svininfluensan.

Laboratoriebekräftade fall av svininfluensan A/H1N1 den 28 april:

USA: 64 fall, 0 dödsfall
Mexiko: 26 fall, varav 7 dödsfall
Kanada: 6 fall, 0 dödsfall
Nya Zeeland: 3 fall, 0 dödsfall
Storbritannien: 2 fall, 0 dödsfall
Israel: 2 fall, 0 dödsfall
Spanien: 2 fall, 0 dödsfall
Källa: WHO 28 april kl 19:15

Läs även:

Svininfluensan: Smittskyddsinstitutet intensifierar influensaövervakningen

Läs mer:

Svininfluensan – samlade artiklar och länkar!