Utbrottet av en ny typ av svininfluensa A (H1N1) i Mexiko och USA gör att Smittskyddsinstitutet, SMI, uppmanar personer som nyligen besökt det drabbade området att kontakta sjukvården om de får influensasymtom.
I de verifierade fallen av svininfluensa har symtom som feber, hosta, halsont, trötthet, muskelvärk, huvudvärk samt i några fall kräkningar och diarré visats. Sjukvårdspersonal uppmanas att ta prov från personer som uppvisar sådana symtom och som inom sju dagar före insjuknandet antingen besökt de berörda områdena (Mexiko, Kalifornien, Kansas, Texas) eller träffat sjuka personer som kommit från dessa områden.
Isolering av svininfluensavirus bör ske på BSL-3-nivå. Alla prov som är positiva för influensa A bör skickas till SMI för isolering och karaktärisering.
Med anledning av svininfluensalarmet har SMI beslutat att inte avbryta de övervakningsprogram som man har under influensasäsongen, och som normalt skulle ha avslutats vecka 20.
Enligt Smittskyddsinstitutet ger troligen inte det årliga influensavaccinet något skydd mot den nya typen av svininfluensavirus. Däremot talar allt för att de två antivirusmedlen Tamiflu och Relenza hjälper mot viruset.
Fem svenskar testas nu för svininfluensan. De fem prover som Smittskyddsinstitutet har fått in kommer från patienter med influensaliknande symptom. Patienterna har besökt USA och Mexiko. Det tar några dagar att fastställa om det rör sig om svininfluensa, enligt Smittskyddsinstitutet.
Enligt danska medier finns flera fall i Danmark av misstänkt svininfluensa.
Och vid lunchtid på måndagen rapporterade flera medier att Spanien bekräftat det första europeiska fallet av svininfluensa.
På torsdag ska EU:s hälsoministrar mötas i Bryssel apropå utbrottet av svininfluensa. I ett uttalande på måndagen sa EU:s hälsokommissionär Androulla Vassiliou att hon avråder från resor till USA och Mexiko, se länk nedan. Hon uppmanade också alla med misstänkta symtom att söka omedelbar medicinsk rådgivning.
Svenska Smittskyddsinstitutet uppmanar i sin särskilda information till sjukvård och laboratorier, se länk nedan, att omedelbart rapportera misstänkta fall per telefon till Smittskyddsinstitutet, Epidemiologiska avdelningen (08-457 23 60) eller till tjänsteman i beredskap (08-457 24 00). Frågor om diagnostik kan ställas till Mia Brytting (08-457 26 54) på SMI. Frågor om övervakning: Annika Linde (08-457 23 60). Om dessa personer inte nås och det är akut kan tjänsteman i beredskap kontaktas, 08-457 24 00, skriver Smittskyddsinstitutet.