Socialstyrelsen har fört diskussioner med regeringen om att få den nya influensan A/H1N1 klassad som anmälningspliktig och allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen.
Ett sådant beslut innebär skyldigheter för behandlande läkare att anmäla misstänkta och konstaterade fall till smittskyddsläkaren i sitt landsting och till Smittskyddsinstitutet. Läkaren ska också »skyndsamt undersöka patienten och ta de prover som behövs«, enligt smittskyddslagen.
För enskilda individer som misstänker att de är sjuka innebär det en skyldighet att söka läkare och medverka till undersökningar och provtagning.
Det är riksdagen som normalt fattar sådana klassningsbeslut. Men enligt smittskyddslagen finns en möjlighet för regeringen att göra det interimistiskt. Därför kan det gå fort. Inom de närmaste dagarna kommer Socialstyrelsen att lämna ett förslag till regeringen som sedan väntas ta beslutet, enligt Johan Carlson.
LT: Vad innebär detta praktiskt för läkarkåren?
– Inget speciellt alls. Det förenklar processen. Nu görs detta på frivillig basis. Syftet är att få in uppgifterna i det allmänna systemet, säger han.
Det vanliga datasystemet och de vanliga blanketterna för anmälningspliktiga sjukdomar kan då användas. Man får också ett sekretesskydd för patienterna.
I det här skedet finns det behov av en tydlig bevakning, säger Johan Carlson. Då är smittspårning och rapportering av enskilda fall intressant.
– Men vid en stor spridning är det inte längre aktuellt med pappersexercis om enskilda patienter, säger Johan Carlson.
I det läget kan Socialstyrelsen upphäva den individuella anmälningsplikten.
I Sverige är i dag 62 olika infektioner anmälningspliktiga.
Läkare som behöver stöd och råd i hur de ska agera kan vända sig till smittskyddsläkaren i sitt landsting, inte till Smittskyddsinstitutet, påpekar Annika Linde, statsepidemiolog vid Smittskyddsinstitutet, där man redan förbereder sig praktiskt för att sjukdomen blir anmälningspliktig.
Fram till tisdagsförmiddagen den 5 maj hade Smittskyddsinstitutet fått in totalt 170 prov för analys. 140 av dessa hade analyserats och visat sig inte handla om influensa. Ett sannolikt fall har påträffats i Stockholmstrakten och är fortfarande under utredning. Det som försvårar är att det finns för liten mängd virus för att det ska gå att göra en snabb analys.

Läs mer:

För fler artiklar och länkar, bland annat för att följa utbrottet, se:
Den nya influensan A/H1N1 – samlade artiklar och länkar!