Sedan landstinget i Uppsala län fått klart för sig att mannen, som dömdes för ett uppmärksammat mord på en fackföreningsman 1999, antagits till läkarutbildningen meddelade man med hänvisning till ett utlåtande från Socialstyrelsen att man inte tänkte bereda praktikplats för studenten. Motiveringen var att det skulle kunna skada förtroendet för vården.
Universitetet vände sig då till landstingen i Sörmland och Gävleborg, som på grund av platsbrist i Uppsala lovat ställa upp med praktikplaceringar. Men båda grannlandstingen sa nej till att ta emot den morddömde studenten.
I och med det ansåg universitetet att alla alternativ var uttömda och meddelade studenten i början av februari att han inte skulle kunna fullfölja utbildningen. Denne menade dock att det handlade om ett oriktigt avskiljande och anmälde universitetet till justitiekanslern, JK, med krav på skadestånd.
I sitt yttrande till JK skriver universitetet att eftersom man inte hindrat mannen att vara med på de teoretiska momenten har det inte rört sig om ett avskiljande från utbildningen.
JK har även begärt in yttrande från Högskoleverket i ärendet.