Den nya influensan A/H1N1 har nu spridit sig i så stor omfattning över världen att vidare spridning bedöms som oundviklig, och på basis av den evidens som finns är de vetenskapliga kriterierna för en pandemi uppfyllda. Därför beslutade WHO:s generalsekreterare Dr Margaret Chan att höja från fas 5 till fas 6 på torsdagen den 11 juni. Läs hela hennes tal: World now at the start of 2009 influenza pandemic.
Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson kallade till presskonferens samma dag med anledning av beslutet. Anders Tegnell, chef för Socialstyrelsens smittskyddsenhet, och Johan Carlson, tillträdande Generaldirektör för Smittskyddsinstitutet (SMI) medverkade också.
För Sveriges del innebär WHO:s beslut inga större förändringar, det var budskapet på presskonferensen.
– Sverige har läget under god kontroll, sa Maria Larsson.
– Den här uppgraderingen innebär inget särskilt alarmerande för svensk del, sa Johan Carlson.
En sak är dock direkt kopplad till WHO:s beslut. Och det är vaccinavtalet med GlaxoSmithKline.
– Det träder i kraft när WHO uppgraderar till nivå 6 och då ska produktionen påbörjas omgående. Sverige kommer att erhålla leveranser cirka 12–16 veckor efter att produktionen har startats och sedan kommer vi att få veckovis leveranser under en 3–6-månadersperiod, sa Maria Larsson.
Avtalet omfattar 18 miljoner doser.
En större spridning av viruset väntas till hösten, oklart när, men jämfört med den vanliga influensasäsongen kan den nya influensan komma tidigare och tydligare, enligt Johan Carlson.
Anders Tegnell påpekade vikten av att sjukvård och andra samhällsviktiga funktioner under sommaren förebereder sig för att till hösten hantera en situation då många anställda är sjukskrivna samtidigt.
Det kan också bli fråga om en samtidig spridning av den vanliga influensan och den nya influensan.
Inom de närmaste veckorna ska man inom EU diskutera vilka som ska betraktas som riskgrupper i förhållande till den nya influensan.
Och vad gäller den och andra liknande frågor på EU-nivå rörande influensan blir det Sverige som från och med halvårsskiftet i egenskap av ordförandeland får agera samordnare.