Det fria vårdvalet. Kvalitetsmått – en knäckfråga
Att hitta metoder att mäta vårdens resultat är den stora utmaningen om patientens fria val ska bli ett verkligt informerat val. Om den saken rådde det bred enighet när Läkarförbundet anordnade debatt om vårdvalet under Almedalsveckan. Michael Lövtrup

Svenskt Näringsliv vill ha kvalitetsbonus
Svenskt Näringsliv slår ett slag för det brittiska systemet med ersättning efter kvalitet i en ny rapport där man undersökt vårdsystemen i ett antal europeiska länder. Michael Lövtrup

Långt kvar till jämlikhet inom vården
Skillnaderna i hälsa mellan fattiga och rika ökar, trots att vi generellt sett blir allt friskare. Men är det ett vårdproblem eller ett samhällsproblem? Den ojämlika vården debatterades vid ett seminarium i Almedalen i Socialstyrelsens regi. Michael Lövtrup

»Vi ser bara toppen av ett isberg«
En nota på vad antibiotika­resistensen kostar, bättre analys av hur antibiotika används, lex Maria-anmälningar vid brist på enkelrum i intensivvården samt en begränsad rätt till förskrivning av högpotenta antibiotika . Det var förslag vid Läkar­förbundets seminarium om anti­biotikaresistens. Marie Närlid


Panelen vid Läkarförbundets vårdvalsseminarium. Foto: Maria Hemlin