Enligt undersökningen, där drygt 2 000 personer mellan 18 och 74 år tillfrågats, oroar sig tre av fem svenskar inte alls för att bli smittade av den nya influensan, medan drygt 30 procent oroar sig lite grann.
I åldersgruppen 25–34 år är det något fler som oroas för influensan. Paradoxalt nog är det den grupp där minst andel tänker vaccinera sig, 66 procent. I hela befolkningen är det 72 procent som uppger att de kommer att låta vaccinera sig.
Undersökningen visar att var femte svensk aktivt har sökt information om den nya influensan och att 62 procent anser sig ha mycket eller ganska bra information om sjukdomen.
Socialstyrelsen skriver i ett pressmeddelande att det är glädjande att så många vill vaccinera sig, men att det, med tanke på att det finns de som av medicinska skäl inte kan vaccinera sig, är önskvärt om alla som kan vaccinera sig också gör det.