Det aktuella testet är gjort i Tyskland på 130 personer mellan 18 och 60 år och visar att vaccinet redan efter en dos ger ett kraftigt immunsvar som överskrider den europeiska läkemedelsmyndighetens krav för pandemivacciner. Efter tre veckor hade 98 procent av försökspersonerna så höga nivåer av antikroppar att de bedöms vara skyddade mot att smittas av viruset.
– Det är bättre än förväntat, säger Jan Liliemark, professor vid Läkemedelsverket.
Sverige har beställt 18 miljoner doser pandemivaccin, två doser per svensk, från GlaxoSmithKline. Om det i själva verket räcker med en dos är dock för tidigt att svara på, säger Jan Liliemark.
– Förhoppningen är att vaccinet ska ge ett skydd även mot en andra influensavåg, och vi vet inte hur länge skyddet kvarstår efter bara en dos.
Däremot menar han att resultatet ger en viss vägledning i valet mellan att först ge en vaccindos till alla eller att ge dem som fått en första dos en andra dos inom tre till fyra veckor för att de ska få ett fullgott skydd.
– Att vaccinet ger ett så bra initialt skydd pekar mot att man kanske bör ge alla en dos i första svängen.
Den aktuella studien är en av sammanlagt 16 kliniska studier i Europa och Nordamerika som företaget bedriver rörande Pandemrix.