Vid en presskonferens på måndagen presenterade regeringen satsningar ur den kommande budgeten för 2010. Regeringen aviserar tio miljarder kronor i ett tillfälligt statsbidrag till kommuner och landsting nästa år. Sju miljarder viks för kommunerna, resterande tre miljarder tillskjuts landstingen. Pengarna är avsedda att mildra effekterna av den ekonomiska krisen, och ska användas under 2010. Liksom det tidigare konjunkturstödet utgår bidraget i proportion till antal invånare i respektive kommun och landsting. Pengarna går utöver de sju miljarder kronor som presenterades i samband med vårpropositionen för 2009.
Läkarförbundet välkomnar det tillfälliga stadsbidraget, men understryker att det inte räcker. Läkarförbundet vill ha höjda generella statsbidrag:
– Det är en mycket välkommen satsning på landstingen nästa år. Även om det är ett betydligt lägre belopp än vad Läkarförbundet anser vara nödvändigt. Det generella statsbidraget till landstingen skulle behöva höjas med minst 8 miljarder kronor i år och ytterligare 6 miljarder kronor från och med 2010 om verksamheten ska kunna upprätthållas på nuvarande nivå, säger Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm i en kommentar.
Sveriges Kommuner och landstings officiella kommentar till extrabidragen är att man är nöjd, men att händelseutvecklingen måste följas.
– Tillskottet till sektorn gör att många kommuner och landsting nu kan minska eller till och med stoppa neddragningar, bland annat i personalstyrkan. Trots detta måste den ekonomiska situationen för sektorn fortsatt följas noga både i det korta och långa perspektivet, säger ordförande Anders Knape.
Den extramiljard som regeringen tidigare aviserat att landstingen ska få för att klara vaccineringen mot svininfluensan, räknas inte in i måndagens besked.
Hela budgetpropositionen presenteras den 21 september.