– Det här är ett stort och svårt material. Vi måste förlita oss på medicinska experter. Det gör att jag behöver den här tiden. Dessutom har vi inte fått någon löpande information alls, säger Björn Hurtig.
Han har nu läst igenom materialet och säger att det egentligen inte har bjudit på några särskilda överraskningar.
Narkosläkaren själv har också gått igenom materialet. Enligt Björn Hurtig så har hon kommit med synpunkter, mer vill han inte säga.
Ännu har inte åklagaren gett besked om huruvida försvarsadvokatens begäran om tid beviljats, men Björn Hurtig säger att det vore ohemult att inte gå med på det.
– Åklagaren har ju själv gått över alla normala tidsramar, säger han.
Att hans eget arbete med förundersökningen blir klart den 28 december, mitt i julhelgen, ser han inte som något problem.
– Jag kommer att begära kompletteringar fortlöpande under den här tiden, säger Björn Hurtig.
Hur lång tid det sedan tar tills åklagaren beslutar sig för åtal eller inte vet inte Björn Hurtig, men han hoppas att det kommer redan i januari 2010. Mest av allt hoppas han på att åklagaren väljer att inte väcka åtal, men han har inte så stora förhoppningar.
– Peter Claeson har haft sin inställning klar länge. Jag vet ärligt talat inte om jag har någon chans att få honom att ändra uppfattning.