Det är data från flera olika håll som vägts samman och som lett till att Läkemedelsverket nu ändrar sin rekommendation. Personer över 13 år bara behöver en vaccindos, såvida man inte har nedsatt immunförsvar.
Bland annat visar kliniska test att influensavaccinet Pandemrix mot den nya H1N1-influensan ger ett starkare immunsvar än prototypvaccinet mot fågelinfluensa, H5N1. Samtidigt har man sett att en påfyllnadsdos av prototypvaccinet efter ett år ger samma immunsvar oavsett om man fått en eller två doser första gången.
Fortfarande rekommenderas att personer med nedsatt immunförsvar och barn mellan 3 och 12 år ges två doser.
Socialstyrelsen står bakom slutsatserna.

Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats:

En dos Pandemrix tillräcklig för friska vuxna