Eva Nilsson Bågenholm kommenterade även den avslutade utredningen Patientens rätt i vården och beklagade att den inte lett till ett för förbundet önskat resultat.
– Vi har inte fått några förutsättningar för den öppna specialistvården. Läkarförbundet vill ha öppna, småskaliga, flexibla lösningar, men tyvärr har förslaget blivit för oprecist. Situationen är otillfredsställande.
Förbundets verksamhet sträcker sig över ett brett fält. Även internationella frågor som antibiotikaresistens, patientrörlighetsdirektiv och den stundande klimatkonferensen i Köpenhamn berördes. Och så tackade hon för att årets motioner var färre än förra årets, endast omkring 40. En stor del av dem rör förbundets organisation.
– De senaste årens förändringar har inneburit ett förändringstryck på Läkarförbundet och vår organisation. Jag hoppas diskussionerna blir både givande och trevliga, sa Eva Nilsson Bågenholm.
Motionerna behandlas i utskott under torsdagen. I morgon fredag tas beslut i plenum. Då förrättas även valen. Ett av dem rör posten som förste vice ordförande, till vilken Marie Wedin, Sjukhusläkarföreningen, ställer upp för omval. Nominerad till den posten är även Gunnar Welander, Privatläkarföreningen.
Direkt efter Eva Nilsson Bågenholm talade Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm. Han varslade om att en av Socialstyrelsen prioriterade frågor blir överbeläggningar.
– Bravo, ropade flera i publiken.


Eva Nilsson Bågenholm öppnade fullmäktigemötet. Foto: Göran Segeholm